Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 trên 8,5%
Trang Nguyễn - 11/07/2015 08:33
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 8,5%.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 sẽ được xây dựng đựa trên mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, nền kinh tế phát triển bền vững; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục, y tế làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp theo đúng phân cấp. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bố nguồn lực, ngân sách nhà nước…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện, các Tổng Công ty thuộc thành phố tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015 của ngành mình, cấp mình. Trong đó, phải làm rõ cơ hội, thách thức đối với phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương, các sở, ban, ngành và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Đồng thời, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phải được xây dựng trên cơ sở có sự kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016 - 2020) và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) của thành phố để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận huyện, thị xã và các Tổng Công ty trực thuộc thành phố quán triệt Chỉ thị số 11 CT- TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Hà Nội sẽ có đường Trịnh Công Sơn
Tại kỳ họp lần này, HĐND TP Hà Nội đã quyết định đặt tên cho 19 đường phố, trong đó có phố Trịnh Công Sơn dài 900m và đường Nguyễn Đình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư