Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Hà Nội đầu tư gần 100 tỷ đồng nâng cấp các công trình thủy lợi tại Sóc Sơn
Nga Nguyễn - 29/10/2018 16:45
 
UBND TP. Hà Nội vừa có công văn cho ý kiến về việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai thuộc địa bàn 7 xã huyện Sóc Sơn.

Theo Công văn, Thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc đầu tư, nâng cấp các dự án thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai thuộc địa bàn 7 xã huyện Sóc Sơn, gồm: Xuân Thu, Kim Lũ, Việt Long, Tân Minh, Bắc Sơn, Bắc Phú và Minh Phú. Việc đầu tư nâng cấp các dự án thủy lợi của 7 xã nêu trên thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố.

Hệ thống kênh mương thủy lợi ở xã Bắc Sơn mới được cải tạo, nâng cấp (ảnh: Internet)
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Sở Tài chính có đề xuất giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy mô, tính chất của từng dự án thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể các dự án theo đề nghị của UBND huyện Sóc Sơn đề xuất phương án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình đảm bảo kinh tế, kỹ thuật, tiết kiệm chi phí đầu tư và đề xuất sử dụng nguồn vốn phù hợp.

Đối với dự án chỉ thực hiện cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố, đảm bảo không trùng lặp với các dự án đặt hàng; sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để thực hiện dự án trong năm 2019 và các năm tiếp theo; lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Đối với dự án đề xuất đầu tư xây dựng mới, nâng cấp thì đề xuất danh mục dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của thành phố để thực hiện theo quy định.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá sự cần thiết đầu tư, quy mô, tính chất đầu tư của từng dự án; tổng hợp đề xuất danh mục dự án đầu tư và nguồn vốn sử dụng theo đúng quy định gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu báo cáo UBND thành phố theo quy định.

UBND Thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối họp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND thành phố đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa công trình thủy lợi sử dụng vốn sự nghiệp ngân sách thành phố năm 2019 và các năm tiếp theo đảm bảo không trùng lặp dự án, đúng quy định của pháp luật và thành phố. Cùng với đó, bổ sung các dự án nâng cấp, xây dựng mới công trình thủy lợi vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 của thành phố đảm bảo đúng quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Theo tính toán, nguồn kinh phí để thực hiện đồng bộ hóa hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Sóc Sơn là gần 100 tỷ đồng. Đây sẽ là trợ lực quan trọng, cấp thiết để địa phương có thể hoàn thành mục tiêu trở thành “Huyện nông thôn mới” trong năm 2019. Đồng thời, góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của các địa phương trước mỗi mùa mưa bão.

Hà Nội đầu tư gần 3,92 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng tại Hoài Đức
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng, tại K2+050 trên kênh T3A, huyện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư