Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2022, 19:17:45
Hà Nội hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp
Nga Nguyễn - 08/09/2018 09:37
 
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020". Theo Đề án, Thành phố sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp gia nhập thị trường, góp phần đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020, áp dụng với các đối tượng gồm: các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp; các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Đề án đề cập nhiều nội dung hỗ trợ, qua đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gia nhập thị trường. Các nội dung hỗ trợ gồm có: hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hỗ trợ công tác kế toán, mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp khởi sự; hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý và đào tạo nguồn nhân lực...

TP. Hà Nội cũng có các nội dung hỗ trợ theo cơ chế, chính sách riêng như: tuyên truyền, phổ biến những chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về những lợi ích và sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, thành phố đối với các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; minh bạch, cập nhật và hướng dẫn 100% các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước; các biểu mẫu hướng dẫn phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời khi có sự thay đổi và thuận tiện cho tra cứu, sử dụng.

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án, TP. Hà Nội hướng đến việc tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của Thủ đô và cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, có tiềm năng, chuyển đổi thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Từ đó, tạo tiền đề để các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Hà Nội phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hằng năm tăng từ 15% trở lên trong giai đoạn 2018-2020 và đến hết năm 2020 trên địa bàn thành phố có khoảng 400.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.
Gần 400 doanh nghiệp hội tụ tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 lần thứ 2
Với tiêu chí “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao”, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 lần 2 diễn ra từ 6 - 10/9, tại Cung Triển lãm Kiến trúc,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư