Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội thành lập mới nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác
Nguyễn Linh - 29/04/2024 08:26
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 20/CTr-TU ngày 2/2/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới…

Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với hợp tác xã; hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng môi trường hoạt động, sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Thành phố cũng nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; mở rộng liên kết, hợp tác nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực hiện có. Khuyến khích thành lập hợp tác xã mới, phấn đấu đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã của Thành phố tiếp tục phát triển mạnh, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của Thành phố có đóng góp tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế.

Về một số chỉ tiêu cụ thể, các sở, ngành liên quan của Thành phố sẽ tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 100 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã, 145 tổ hợp tác; phấn đấu số hợp tác xã hoạt động loại tốt, khá chiếm 65 - 70%; số lớp, cán bộ quản lý hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng là 47 lớp với 2.704 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Thành phố sẽ củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao kiểu mẫu cho 53 hợp tác xã; hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại 15 hợp tác xã; hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu sản phẩm cho 15 hợp tác xã; hoàn thiện và nhân rộng mô hình 24 hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Về doanh thu bình quân của hợp tác xã, Thành phố phấn đấu đạt 2,7 tỷ đồng/năm/hợp tác xã; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã là 60 triệu đồng/năm/hợp tác xã; lãi bình quân của hợp tác xã là 200 triệu đồng/năm/hợp tác xã; giải thể 30 hợp tác xã.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn
Hưởng ứng Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân TP. Hà Nội sẽ phối hợp triển khai tổng số 17 hoạt động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư