Hà Nội thu ngân sách đạt 110.150 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành Thuế Hà Nội thực hiện đạt 110.150 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh. Đồng thời, đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 2.250 tỷ đồng…

Báo cáo của Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế Thành phố đã thu thuế các loại được 110.150 tỷ đồng. Số thu này đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% so cùng kỳ. Trong đó, thu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá so với các năm trước, đạt 46% dự toán, tăng trên 21%, mức tăng cao trong 3 năm trở lại đây. Kết quả thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế đã góp vào kết quả chung của cả nước và của Thành phố. 

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng nộp thuế điện tử đạt trên 95% (Ảnh: MInh họa)
Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng nộp thuế điện tử đạt trên 95% (Ảnh: MInh họa)

Qua kiểm tra, Cục 6 tháng Cục Thuế đã ban hành 9.719 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 7.700 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền thuế nợ 2.589 tỷ đồng; ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.409 người nộp thuế với số tiền nợ 2.299 tỷ đồng... Số nợ đọng thuế tính đến ngày 30/6/2018 đã giảm 4,36% so với cuối năm 2017...

Cục Thuế Hà Nội cho biết, để đạt được kết quả trên, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, cùng với hoạt động hiệu quả của bộ phận “một cửa” tại cơ quan Thuế các cấp, đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Cục Thuế cũng chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu công tác quản lý thuế với việc kê khai qua mạng luôn đạt trên 98%,

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế Hà Nội tiếp tục phát huy sáng kiến, đẩy mạnh các giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm 2018. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng ở các quận, huyện; rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án để bổ sung nguồn thu.

Nga Nguyễn

Bình luận của bạn về bài viết...