Hà Nội xử lý hơn 6.800 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong 10 tháng
Đây là kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm do Ban Chỉ đạo Công tác an toàn thực phẩm TP. Hà Nội thực hiện từ đầu năm đến nay.

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã thực hiện 938 đoàn thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó, có 745 đoàn liên ngành, 193 đoàn kiểm tra chuyên ngành của nông nghiệp, công thương, y tế. Các đoàn đã thanh tra, kiểm tra 102.098 lượt cơ sở, qua đó phát hiện lập biên bản, xử phạt 6.810 cơ sở hơn 25 tỷ đồng, hủy sản phẩm của 120 cơ sở.

Hà Nội sử dụng xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chuyên dùng trong các đợt thanh tra, kiểm tra (Nguồn: Internet)
Hà Nội sử dụng xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chuyên dùng trong các đợt thanh tra, kiểm tra (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, Công an thành phố đã khởi tố 1 vụ với 2 bị can có hành vi sản xuất kinh doanh mỳ chính giả. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn tuyến thành phố đã lấy 1.389 mẫu thực phẩm gửi làm xét nghiệm chỉ tiêu lý hóa và vi sinh tại Labo xét nghiệm. Kết quả, có 1.260/1.389 mẫu đạt chỉ tiêu vi sinh, hóa lý, các mẫu không đạt do phát hiện Salmonella, vượt giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh Chloramphenicol, Ciprofloxacin, thủy ngân, Enrofloxaxin...

Cơ quan chuyên môn của TP. Hà Nội cũng xét nghiệm nhanh 191.453/207.640 mẫu, gồm xét nghiệm nhanh dụng cụ, tinh bột, nước sôi có số xét nghiệm đạt là 153.346/169.046 mẫu; xét nghiệm nhanh các mẫu thực phẩm (hàn the, phẩm màu, dấm...) có số mẫu đạt là 38.107/38.594 mẫu.

Liên quan đến các xét nghiệm nhanh, các cơ quan chuyên môn tuyến quận huyện đạt 186.940/203.012 mẫu, tuyến thành phố số mẫu đạt 4.513/4.628 mẫu xét nghiệm; xét nghiệm nhanh trên 5 xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chuyên dùng, lưu động trong các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành từ đầu năm đến nay có số mẫu đạt là 702 mẫu/702 mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, thành phố đã kiện toàn 4 đội cơ động phòng chống ngộ độc thực phẩm, chủ động giám sát an toàn thực phẩm phục vụ hội nghị, sự kiện lớn của Trung ương và thành phố với khoảng 60.000 suất ăn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thanh Nga

Bình luận của bạn về bài viết...