Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2021, 14:42:16
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đầu tư công trung hạn
Thanh Nga - 07/10/2018 16:31
 
UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn trước 31/10/2018 để làm căn cứ bố trí vốn năm 2019.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngay từ nửa đầu năm 2018, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Tuy nhiên, tình hình triển khai thủ tục xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn TP. Hà Nội nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, nhiều dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được duyệt dự án.

Theo đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết định đầu tư các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong công văn mới ban hành, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án ở từng trường hợp cụ thể như sau:

Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành công tác lập hồ sơ trình các sở chuyên ngành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; các chủ đầu tư có trách nhiệm sớm hoàn thành hồ sơ trình các sở chuyên ngành thẩm định; chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ hoàn thành hồ sơ trình duyệt, để dự án được duyệt trước 31/10/2018.

Đối với các dự án đã có thông báo thẩm định của cơ quan thẩm định dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm sớm hoàn thiện hồ sơ bổ sung, giải trình gửi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước 31/10/2018 làm căn cứ bố trí vốn năm 2019.

Công văn cũng nêu, với các sở, ngành chủ trì và tham gia thẩm định dự án sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định và tiến độ hoàn thành công tác thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trước ngày 31/10/2018. Trường họp dự án chậm tiến độ, phê duyệt sau ngày 31/10/2018, cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan đơn vị về UBND thành phố.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan nêu cao trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ và thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư các dự án đầu tư đảm bảo hoàn thành trước 31/10/2018 phục vụ chuẩn bị tốt công tác kế hoạch năm 2019. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố những chủ đầu tư và sở, ngành thực hiện chậm tiến độ để thành phố làm căn cứ xem xét thi đua năm 2018 và có những hình thức xử lý phù hợp.

Hà Nội giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn, mới đạt 36% kế hoạch
Sau 2 năm rưỡi thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, Hà Nội đã thực hiện giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư