Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 09 năm 2023, 03:25:57
Hải Phòng lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Thanh Sơn - 08/06/2023 16:42
 
Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng làm Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

UBND TP.Hải Phòng vừa có Quyết định 1522/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND Thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng làm Tổ trưởng Tổ công tác
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ làm Tổ trưởng tổ công tác. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố là Tổ phó Thường trực tổ công tác. Thành viên tổ công tác là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện nơi có các Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đây là động thái tích cực của thành phố Hải Phòng nhằm thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Nhiệm vụ của tổ công tác là thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do các Sở, ban ngành của thành phố đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian. Thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình. Rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mẫu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thực địa kiểm tra công tác GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng KCN An Dương
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thực địa kiểm tra công tác GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng KCN An Dương

Quyền hạn của tổ công tác, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố định kỳ hàng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của UBND Thành phố về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định này và quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Các thành viên tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ đối với nội dung thuộc chức năng và chuyên ngành quản lý theo phân công của Tổ trưởng tổ công tác.

Hải Phòng khởi công xây dựng khu nhà ở công nhân Pegatron Việt Nam
Sáng 30/5, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Công ty TNHH Pegatron Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư