Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 14:31:16
HBC giải trình với HOSE về Nghị quyết 53 của HĐQT
Hằng Phan - 07/01/2023 09:06
 
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) đã có văn bản giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) về việc triệu tập cuộc họp HĐQT của HBC vào ngày 31/12/2022 vừa qua.

Nội dung giải trình nhắc đến thời điểm ngày 13/12/2022, HĐQT HBC đã tiến hành họp và ban hành 2 Nghị quyết vào ngày 14/12/2022, bao gồm các nội dung chính.

Đó là, Nghị quyết 50 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 01/01/2023; 

Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình để kỳ họp ĐHĐCĐ sắp tới xem xét thông qua;

Thông qua thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Hội đồng Sáng lập được tổ chức và hoạt động theo quy chế đính kèm.  

Và Nghị quyết 51 về việc bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01/01/2023.

Sau khi ban hành 2 nghị quyết nêu trên thì việc quản trị, điều hành doanh nghiệp đã phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng sáng lập.

Cụ thể, Hội đồng Sáng lập đang được trao một số quyền hạn có thể ảnh hưởng tới hoạt động độc lập của HĐQT. Cụ thể, Hội đồng sáng lập đang được trao một số quyền hạn có thể ảnh hưởng tới hoạt động độc lập của HĐQT. 

Đồng thời, việc thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch HĐQT có thể dẫn đến không đảm bảo thông suốt mọi hoạt động của Công ty tại thời điểm cận Tết Nguyên đán 2023.

Từ những lẽ trên, HĐQT HBC nhận thấy cần thiết phải tạm dừng toàn bộ nội dung 2 nghị quyết nêu trên để củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới, tránh việc gián đoạn trong hoạt động tài chínhngân hàng dịp cuối năm.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT là ông Lê Viết Hải đã triệu tập cuộc họp HĐQT vào ngày 31/12/2022 theo đề nghị bằng văn bản của ít nhất 02 thành viên HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty (điểm C, khoản 3, điều 30) và Luật Doanh nghiệp 2020 (điều 157).

Thông báo mời họp đã được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT trước ngày họp theo quy định (khoản 6 điều 30 Điều lệ công ty và khoản 6, điều 157 Luật Doanh nghiệp). Phản hồi của tất cả các thành viên HĐQT đều có nội dung đề cập về việc đã nhận được thông báo mời họp. 

Cuộc họp lần 1 được tổ chức trực tuyến đã không đủ số lượng thành viên HĐQT tham dự. Do đó, cuộc họp HĐQT thứ 2 đã được diễn ra từ lúc 13h30 đến 23h40 ngày 31/12/2022 với số lượng thành viên HĐQT tham dự họp trực tuyến là 5/8 thành viên. Thông báo mời họp lần 2 đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT công ty. 

Trên cơ sở nội dung trao đổi liên quan đến cuộc họp, các thành viên HĐQT HBC đã thảo luận và cho ý kiến biểu quyết (gồm 3 phiếu biểu quyết tán thành, 1 phiếu biểu quyết không có ý kiến và 1 phiếu biểu quyết không tán thành”.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị quyết của HĐQT HBC được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. Như vậy, với 3/5 phiếu biểu quyết tán thành thì Nghị quyết số 53 của HĐQT với nội dung hoãn thi hành Nghị quyết 50 và Nghị quyết 51 đã được thông qua hợp lệ.

Theo biên bản cuộc họp ngày 31/12/2022, số lượng thành viên tham dự là 4, bao gồm ông Lê Viết Hải, ông Lê Viết Hiếu, ông Nguyễn Tường Bảo, và ông David Martin Ruiz. 

HBC: Nghị quyết ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch được công bố đúng quy định
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nêu, từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn và người đại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư