Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 18:47:51
HDBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỷ đồng
Thùy Vinh - 10/11/2020 16:24
 
Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng.

Theo đó, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2020 từ mức 12.708 tỷ đồng lên hơn 16.088 tỷ đồng theo Nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt. 

Cụ thể, Ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2019 (đợt 2) bằng cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Mới đây, HDBank đã hoàn tất tăng vốn đợt 1 năm 2020 từ 9.810 tỷ đồng lên 12.708 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 (đợt 1) và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%.

Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

HDBank cũng vừa phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược nước ngoài, giúp tích cực hơn nữa hệ số CAR (theo Basel II) mà hiện nay đã ở mức tốt 10,9%.

Các chỉ tiêu sức khỏe tài chính khác duy trì ở mức cao. Chất lượng tài sản tiếp tục duy trì với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành.

Theo báo cáo tài chính Quý III/2020, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận tại ngân hàng mẹ đạt 3.615 tỷ, tăng 31,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa nguồn lực tài chính, sẵn sàng thực thi các kế hoạch tăng trưởng cao theo chiến lược đề ra.
HDBank chia cổ tức đợt 2, tăng vốn lên hơn 16.088 tỷ đồng
HDBank tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 (đợt 2), ngay sau khi hoàn thành tăng vốn đợt 1 năm 2020 từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư