Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 10 năm 2023, 14:42:33
HĐND TP.HCM thông qua 47 dự án đầu tư công nhóm B
Gia Huy - 10/10/2018 14:06
 
Sau khi nhận văn bản số 4290/TTr-UBND do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký gửi HĐND TP quyết định chủ tương đầu tư các dự án đầu tư công đợt 1/2018 với số vốn lên tới hơn 8.892 tỷ đồng. Ngày 8/10, HĐND TP đã thông qua tờ trình trên.

Cụ thể, tờ trình nêu rõ. UBND TP.HCM trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư đối với doanh mục 15 dự án nhóm B thuộc biểu 10.2 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 6/7/2017 của HĐND TP với tổng mức đầu tư là 1.757,196 tỷ đồng.

HĐND TP thông qua 47 Dự án đầu tư công nhóm B với tổng vốn đầu tư 8.885,874 tỷ đồng.
HĐND TP.HCM thông qua 47 dự án đầu tư công nhóm B với tổng vốn đầu tư 8.885,874 tỷ đồng.

Trong 15 dự án này có tới 12 dự án là trường học, 1 dự án bệnh viện, 1 dự án xây dựng Kênh ngang số 1 và 1 dự án xây dựng trụ sở Bộ tư lệnh TP.

Cũng tại tờ trình, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết căn cứ Quyết định tại Điều 29 Luật Đầu tư công, UBND TP kính trình HĐND TP quyết định chủ tương đầu tư đối với danh mục 32 dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách TP với tổng mức đầu tư là 7.135,577 tỷ đòng (Bao gồm nguồn vốn ngân sách TP là 7.128,678 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 6,899 tỷ đồng).

Ở 32 dự án này có 3 dự án y tế, 20 dự án trường học, 1 dự án công nghệ thông tin, 2 dự án giao thông, 2 dự án giảm ngập nước, 1 dự án thủy lợi, phòng chống lụt bão và 2 dự án xây dựng kè sông.

Được biết, sau khi nhận được tờ trình của UBND TP, tại kỳ họp bất thường thứ IX của HĐND TP ngày 8/10. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có văn bản Nghị quyết đồng ý tờ trình của UBND TP với nội dung.

Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với danh mục 47 dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách TP với tổng đầu tư là 8.885,874 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 6,899 tỷ đồng.

Giao UBND TP có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Giao UBND TP huy động vốn đến đâu bố trí kế hoạch đến đó và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp cuối năm…

Cũng trong văn bản Nghị quyết trên thì Chủ tịch HĐND TP đưa ra điều khoản thi hành đó là VP UBND TP, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạch nhà nước TP, Giám đốc các Sở. Thủ tưởng các cơ quan ngang Sở, Giám đốc các Tổng Công ty, Chủ tịch UBND các quận - huyện và các Chủ tịch đầu tư dự án chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đồng thời, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND TP giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Được biết, các dự án này sẽ được tiến hành xây dựng từ năm 2019 và hoàn thành, đưa vào hoạt động năm 2022.

HĐND TP.HCM khóa IX họp bất thường: Nóng chuyện sữa học đường, nhà hát 1.500 tỷ đồng
Cuộc họp bất thường Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX diễn ra sáng 8/10 nóng lên với nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan đến các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư