Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 00:51:22
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- 02/01/2014 09:56
 
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1//2014 mang những tư tưởng đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
TIN LIÊN QUAN

Tải về tại đây

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư