Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 23:04:56
HNX rà soát kết quả phân ngành năm 2015
Chí Tín - 08/10/2015 12:26
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thực hiện rà soát định kỳ kết quả phân ngành các doanh nghiệp niêm yết năm 2015 theo chuẩn phân ngành HaSIC (Hanoi Stock Exchange Standard Industrial Classification).

Đây là hoạt động thường niên của HNX nhằm cập nhật kết quả phân ngành của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn Hà Nội.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp là cơ sở cho việc phân ngành doanh nghiệp. Để xác định hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, doanh thu được lựa chọn là tiêu chí chính.

Theo đó, mảng hoạt động sản xuất kinh doanh nào mang lại doanh thu lớn nhất sẽ được xác định là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp đó.

Theo kết quả rà soát năm 2015, có 368 doanh nghiệp niêm yết được phân ngành theo ngành cấp I (chiếm tỷ lệ 100%), 364 doanh nghiệp niêm yết được phân vào ngành cấp II (chiếm tỷ lệ 98,9%) và 134 doanh nghiệp niêm yết được phân vào ngành cấp III (chiếm tỷ lệ 36,4%).

Trong 11 nhóm ngành cấp I, ngành Tài chính có giá trị vốn hóa lớn nhất (chiếm 30,34% giá trị vốn hóa toàn thị trường).

Hai ngành Công nghiệp và Xây dựng có số lượng doanh nghiệp niêm yết nhiều nhất, chiếm hơn nửa số lượng doanh nghiệp niêm yết HNX (191/368). Chưa có doanh nghiệp nào thuộc ngành Nông lâm thủy sản niêm yết trên HNX.

Kết quả rà soát cũng đã có 16 doanh nghiệp niêm yết chuyển ngành cấp I, do các doanh nghiệp này có hoạt động đa ngành, doanh thu và giá trị sản xuất biến động qua các năm theo tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường, trong đó có 7 doanh nghiệp được chuyển xếp từ các ngành khác sang ngành Thương mại, dịch vụ lưu trú ăn uống.

Từ tháng 10/2012, HNX đã chính thức áp dụng Hệ thống ngành kinh tế HaSIC (Hanoi Stock Exchange Standard Industrial Classification) để phân ngành cho các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch trên HNX.

Hệ thống phân ngành HASIC được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các thành viên thị trường như nghiên cứu, thống kê, phân tích, so sánh các công ty trong cùng ngành sản xuất kinh doanh cũng như giữa các ngành kinh tế; tạo lập cơ sở xây dựng các sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán trong tương lai như chỉ số, ETF; quản lý thị trường…

 3 nguyên tắc phân ngành HASIC:

 

 Nguyên tắc 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh nào mang lại doanh thu bình quân lớn nhất trong 3 năm liên tiếp chiếm trên 50% tổng doanh thu bình quân của doanh nghiệp niêm yết thì doanh nghiệp đó sẽ được xếp vào ngành cấp I duy nhất trong HaSIC tương ứng; 

 Nguyên tắc 2: doanh nghiệp niêm yết không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào mang lại doanh thu bình quân trong 3 năm liên tiếp chiếm trên 50% tổng doanh thu bình quân thì HNX áp dụng nguyên tắc “lấy từ trên xuống” để xếp doanh nghiệp niêm yết vào 01 ngành cấp I duy nhất trong HaSIC.

 Nguyên tắc 3: các trường hợp tiêu chí doanh thu không xác định được hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp niêm yết, HNX sẽ kết hợp sử dụng các thông tin khác để xác định hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp niêm yết đó.

Công bố danh sách 30 doanh nghiệp minh bạch nhất sàn HNX
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chính thức công bố danh sách 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2014 - 2015. CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư