Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 03 năm 2023, 08:42:21
Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương trước ngày 10/6
Thanh Sơn - 27/05/2022 10:51
 
Đây là chỉ đạo của ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe Công ty TNHH Rolad Berger- đơn vị tư vấn báo cáo nội dung Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu dự họp tiếp tục tham gia ý kiến, đề nghị đơn vị tư vấn tích hợp, cập nhật các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển đô thị; bổ sung quy hoạch quỹ đất cho phát triển giáo dục, y tế; quy hoạch phân vùng cần rõ hơn.

Quy hoạch tỉnh cần có tính kế thừa và định hướng, có tầm nhìn, điểm nhấn và tạo được sự riêng biệt.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2022
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2022

Chỉ đạo về nội dung này, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, về cơ bản phương án quy hoạch đã thể hiện thực trạng tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đề ra mục tiêu phát triển, tầm nhìn đến năm 2030, tuy nhiên tính dự báo chưa được rõ nét, cần tiếp tục bổ sung, việc kết nối, phối hợp của đơn vị tư vấn với với cấp huyện còn chưa chặt chẽ. Đề nghị đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành trong quá hoàn thiện quy hoạch tỉnh cần phải tuân thủ, bám sát vào chỉ tiêu phân bổ đất của Chính phủ trong việc lập quy hoạch để định hướng phát triển của các  ngành, lĩnh vực trong tương lai.

Liên quan đến quy hoạch hạ tầng về phòng cháy chữa cháy, cần tích hợp ngay khi quy hoạch phòng cháy chữa cháy được phê duyệt vào quy hoạch chung của tỉnh. Ông Hùng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh cử đầu mối phối hợp, làm việc với đơn vị tư vấn. Đối với các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/6. Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến, sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 10/6.

“Việc lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng cần hoàn thành trong năm 2022. Các sở, ngành địa phương cùng đơn vị tư vần cần nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng quy hoạch trước UBND tỉnh”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, Sở Xây dựng đã báo cáo phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang; báo cáo điều chỉnh cục bộ (lần 2) điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Đông Nam thị trấn Gia Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Giang hoàn thiện phương án quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua trong thời gian sớm nhất. Việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị huyện Bình Giang, chương trình phát triển đô thị và đề án nâng cấp huyện Bình Giang lên đô thị loại IV nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ được đề xuất, thực hiện sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, bảo đảm đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định. 

Ngoài ra, ông Hùng cũng đã cơ bản đồng ý về phương án điều chỉnh cục bộ (lần 2) điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giao UBND huyện Gia Lộc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đồ án theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng báo cáo Ban Thường vụ. UBND tỉnh cơ bản nhất trí về sự cần thiết chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Đông Nam thị trấn Gia Lộc. UBND tỉnh sẽ xem xét, chấp thuận khi bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định...

HĐND tỉnh Hải Dương thông qua 13 nghị quyết quan trọng
Ngày 29/4, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, nhất trí thông qua 13 nghị quyết quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư