Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 10 năm 2021, 22:55:04
Home Credit thông báo về việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động
Vân Linh - 24/03/2021 19:33
 
Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam thông báo về việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động với các thông tin chi tiết như sau:

Căn cứ Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2020 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 18 Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam (“Home Credit”) số 90/GP-NHNN ngày 23/09/2019; Quyết định số 2599/QĐ-NHNN ngày 19/12/2020; Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 18/08/2020;

Quyết định số 1684/QĐ-NHNN ngày 21/09/2020 và Quyết định số 380/QĐ-NHNN ngày 18/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Home Credit.

Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin về Home Credit, tên đầy đủ: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam; Tên viết tắt: Home Credit Việt Nam.

2. Thông tin Giấy phép được sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam số 90/GP-NHNN ngày 23/09/2019 (“Giấy phép số 90/GP-NHNN”).

3. Lý do sửa đổi, bổ sung: Theo Quyết định số 380/QĐ-NHNN ngày 18/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Giấy phép số 90/GP-NHNN như sau: “Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ”.

4. Ngày có hiệu lực của Quyết định: 18.03.2021.Tài liệu đính kèm: Quyết định số 380/QĐ-NHNN.

Home Credit: Một năm với nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa
Các hoạt động vì xã hội, cải thiện đời sống cho cộng đồng là một phần không thể tách rời của công ty tài chính hàng đầu từ châu Âu – Home...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư