Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
HoSE quyết định hủy giao dịch bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG của Chủ tịch
Duy Bắc - 17/08/2023 07:28
 
Sau khi nhận được báo cáo kết quả giao dịch mà không đăng ký giao dịch của ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE), HoSE đã quyết định hủy giao dịch.

Cụ thể, ngày 16/8/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc giao dịch cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư LDG mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2.601.300 cổ phiếu LDG ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG
Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG

Được biết, ngày 15/8, ông Nguyễn Khánh Hưng cho biết đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 3,92%, xuống còn 2,91% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn.

Chủ tịch LDG bị bán giải chấp hơn 18 triệu cổ phiếu

Trước đó, ngày 18/5 đến ngày 19/5, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp thêm 4.984.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 5,86% về còn 3,92% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Công ty.

Thêm nữa, ngày 28/10/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng bị bán giải chấp 713.000 cổ phiếu LDG; ngày 8/11/2022 tiếp tục bị bán giải chấp thêm 3.818.000 cổ phiếu LDG; từ ngày 9/11/2022 đến 11/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp 3,92 triệu cổ phiếu; từ ngày 14/11/2022 đến ngày 15/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 1.310.900 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,77% về 7,23% vốn điều lệ; từ ngày 13-14/4/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 3.528.000 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,23% về còn 5,86% vốn điều lệ.

Như vậy, thống kê từ ngày 28/10/2022 đến ngày 19/5/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp khoảng 18.274.200 cổ phiếu LDG, tương đương khoảng 7,11% vốn điều lệ tại Đầu tư LDG và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Công ty.

6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG ghi nhận lỗ kỷ lục 144,2 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 0,33 tỷ đồng, giảm 97,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 74,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,24 tỷ đồng, tức giảm 78,44 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 97% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,26 tỷ đồng, xuống 0,19 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 100%, tương ứng giảm 63,03 tỷ đồng, xuống 0,03 tỷ đồng (cùng kỳ 63,06 tỷ đồng); chi phí tài chính tăng 50,3%, tương ứng tăng thêm 16,33 tỷ đồng, lên 48,81 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,5%, tương ứng giảm 1,02 tỷ đồng, xuống 27,94 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II, việc ghi nhận doanh thu không đáng kể dẫn tới lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận 0,19 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lỗ thêm 74,2 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 1,04 tỷ đồng, giảm 99,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tiếp tục ghi nhận lỗ 144,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,7 tỷ đồng, tức giảm 150,84 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là lỗ 144,2 tỷ đồng, tính tới 30/6/2023, lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối giảm từ 642,97 tỷ đồng, xuống còn 498,98 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, việc việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG còn cách rất xa kế hoạch lãi 3,9 tỷ đồng.

Tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài từ năm 2019

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong 6  tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài với dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 75,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 528,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 2,35 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 76,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, Đầu tư LDG đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tiếp. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56  tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Đầu tư LDG tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm, lên 7.906,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.164,5 tỷ đồng, chiếm 52,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.552 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.105,7 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý về cơ cấu tài sản, tính tới cuối quý II, tiền mặt của Đầu tư LDG chỉ còn 2,19 tỷ đồng (đầu năm 3,15 tỷ đồng). Ngược lại, về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 80,2 tỷ đồng, lên 1.302,9 tỷ đồng và bằng 42,1% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 37,7% vốn chủ sở hữu).

Ngoài ra, về cơ cấu cổ đông, tính tới 30/6/2023, Đầu tư LDG không còn cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ. Trong đó, 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng đã bán ra và giảm sở hữu từ 7,23%, xuống còn 3,92% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn;  ông Nguyễn Minh Khang, Phó Chủ tịch HĐQT đã bán ra toàn bộ 387.875 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,15%, xuống 0% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu LDG tăng 60 đồng lên 6.420 đồng/cổ phiếu.

LDG kéo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2023 sang ngày 31/8
Sau khi liên tiếp không thể tổ chức Đại hội, CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư