Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 07:13:51
Hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu
Anh Ngọc - 26/06/2019 07:24
 
Trường hợp dự án được triển khai lại nhưng hồ sơ dự thầu đã hết hiệu lực thì có phải hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Viết Hường (tỉnh Đắk Nông) muốn được giải đáp một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp dự án được triển khai lại nhưng hồ sơ dự thầu đã hết hiệu lực như sau: Chủ đầu tư đã tiến hành mời thầu gói thầu xây lắp tại thời điểm năm 2013 và chọn được đơn vị trúng thầu, nhưng chưa ký hợp đồng và khởi công xây dựng (do bị cắt vốn). Đến năm 2017, dự án bắt đầu triển khai trở lại nhưng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã hết.

Tôi muốn hỏi, nên điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đấu thầu lại để chọn nhà thầu mới hay tiến hành thương thảo với nhà thầu đã trúng thầu để gia hạn thời gian hiệu lực? Nếu tiến hành thương thảo thì có được thương thảo lại đơn giá, khối lượng và giá trị hợp đồng để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp nhà thầu vẫn đồng ý thực hiện hợp đồng theo kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó thì 2 bên có thể thương thảo với nhau để xem xét lại năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu có phù hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng hay không.

Trường hợp nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu hoặc không đồng ý ký kết hợp đồng do đơn giá, định mức thay đổi quá nhiều dẫn đến phải điều chỉnh lại giá trúng thầu thì hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu.

Trường hợp phải hủy thầu?
Luật Đấu thầu quy định một trong các trường hợp hủy thầu là hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư