[Infographic] 4 lần tổng điều tra dân số trên cả nước
Sau cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành thêm các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999, 2009 và đang tiến hành cuộc tổng điều tra năm 2019.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...