Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2022, 09:29:24
[Infographic] 4 lần tổng điều tra dân số trên cả nước
ĐT (Theo TTXVN) - 15/04/2019 06:30
 
Sau cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành thêm các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999, 2009 và đang tiến hành cuộc tổng điều tra năm 2019.
[Infographic] Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Những nội dung đáng lưu ý
Tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư