Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 00:45:17
[Infographic] Chính phủ điện tử lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu
ĐT (Theo TTXVN) - 27/07/2019 06:46
 
Đến tháng 7/2019, một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của cổng dịch vụ công quốc gia… đã được vận hành.
[Infographic] E-Cabinet: Bước tiến lớn trong kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử
Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) khai trương ngày 24/6/2019 được coi là bước tiến lớn trong kế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư