[Infographic] "Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%
Trong phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các bên bỏ phiếu thống nhất sẽ tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%, tăng từ 150.000 đến 240.000 đồng tùy theo từng vùng. Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 cao hơn năm 2019, đáp ứng 100% mức sống tối thiểu cho người lao động.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...