[Infographic] Đã tinh giản biên chế 39.823 nhân sự
Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 6/8/2018, đã có 39.823 người được tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...