[Infographic] Đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2017 theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...