[Infographic] Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế, có tốc độ tăng trưởng GDP gấp khoảng 1,5 lần cả nước. Dù đã là đầu tàu kinh tế nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần cơ chế đặc thù để bứt phá, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...