Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 14:09:11
[Infographic] Đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ 1/1/2021
ĐT (Theo TTXVN) - 24/04/2019 09:20
 
Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi hiện đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên đủ 62 và nữ lên đủ 60.
[Infographic] Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư