[Infographic] Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...