Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2022, 19:20:12
[Infographic] Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
ĐT (Theo TTXVN) - 27/05/2018 07:10
 
Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).
Dự kiến phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
Bộ Lao động đề xuất tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình mỗi năm 6 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ 60, thực hiện từ 1/1/2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư