[Infographic] Đột phá cơ chế góp phần tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam
Mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất để Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu trở thành một trong những điểm sáng của kinh tế toàn cầu.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...