[Infographic] Vai trò của FDI với phát triển kinh tế
30 năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...