Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 11:52:17
[Infographic] Kế hoạch xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 18 tháng
ĐT (Theo TTXVN) - 07/08/2019 09:22
 
Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020. Tuy nhiên tới hết tháng 6/2019, cả nước có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với mục tiêu đề ra.
[Infographic] Hoàn thành 1.037 cầu dân sinh, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
Hợp phần xây dựng cầu dân sinh thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do Ngân hàng thế giới (WB) phối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư