Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 02:07:51
[Infographic] Kế hoạch xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 18 tháng
ĐT (Theo TTXVN) - 07/08/2019 09:22
 
Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020. Tuy nhiên tới hết tháng 6/2019, cả nước có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với mục tiêu đề ra.
[Infographic] Hà Nội đầu tư 76.451 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Từ năm 2011 đến hết tháng 6/2019, Hà Nội đã đầu tư 76.451,3 tỷ đồng, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư