[Infographic] Khó hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2017
2017 là năm quan trọng với tiến trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, tiến độ này đang rất chậm và khó có thể hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ đặt ra cho năm nay khi chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc năm 2017.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...