[Infographic] Ngành giao thông vận tải dự báo có mức tăng nhu cầu năng lượng cao nhất
Nhu cầu năng lượng ngành công nghiệp xây dựng có tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế với hơn 40% tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng. Tuy nhiên ngành có mức tăng trưởng nhu cầu cao nhất là ngành giao thông vận tải, với tốc độ trung bình 5,7%/năm trong giai đoạn 2016-2035.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...