[Infographic] Đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường
Chiến lượng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu: tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc lên 32% vào năm 2030 và 43% năm 2050.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...