[Infographic] Quyết liệt xử lý các tồn tại, yếu kém tại 12 dự án thua lỗ
Năm 2017, việc xử lý các yếu kém tại 12 dự án thua lỗ đã đạt được những kết quả quan trọng, có nhiều chuyển biến tích cực.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...