[Infographic] Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019
Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...