[Infographic] Tìm hiểu về Kinh tế số
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ứng dụng công nghệ số nhằm phát triển kinh tế đang trở thành tất yếu đối với các nước ASEAN, khái niệm Kinh tế số đã dần trở nên phổ biến.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...