[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2018
Trong 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018, dự kiến có tám chỉ tiêu ở mức vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và bốn chỉ tiêu ở mức đạt.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...