[Infographic] Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng thêm 5,5 năm
Trong giai đoạn từ 2000 - 2016, tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng 5,5 tuổi, từ 66,5 lên 72 tuổi. Tuổi thọ trung bình ở nhóm nước thu nhập thấp thấp hơn nhóm nước thu nhập cao 18,1 năm.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...