Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Khánh Hòa chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng
Việt Hương - 27/06/2019 16:05
 
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng địa phương này cùng với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ: tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể. Bên cạnh đó, cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị; đảm bảo sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như các khu vực phụ cận; từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương…

Khánh Hòa hướng đến trung tâm đô thị du lịch quốc gia
Năm Du lịch quốc gia 2019 được tỉnh Khánh Hòa đăng cai. Đây là cơ hội để địa phương vùng Duyên hải Nam Trung bộ này cải thiện chất lượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư