Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 23:31:47
Khánh Hòa hướng tới trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước
Việt Hương - 13/10/2020 12:02
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương.

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đã chính thức khai mạc với 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 44.216 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Sáng ngày 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đã chính thức khai mạc với 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh này. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đặt kỳ vọng vào đại hội sẽ khởi đầu một giai đoạn phát triển mới. Nhìn lại giai đoạn 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã đoàn kết một lòng, vừa tập trung khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai liên tiếp xảy ra trong năm 2017 và 2018, những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng của kinh tế.  Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt. GRDP bình quân đầu người xếp trong khoảng từ 14 đến 17/63 tỉnh, tiếp tục duy trì là 1 trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương.  Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí; phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của cả nước Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước”.  Đại hội đề ra những mục tiêu cơ bản, Khánh Hòa hướng tới năm 2025 trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm du lịch lớn của khu vực và quốc tế. Đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Và đến năm 2045 Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Đại hội tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cũng đã giới thiệu danh sách 18 đồng chí để bầu 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVII gồm có 5 nội dung chính: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”. Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, cho biết: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Về quy mô GRDP, Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, thứ 2/8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Khánh Hòa tiếp tục là 1 trong 16 tỉnh, thành phố có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Theo Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 6,1%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 206 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm. Giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 91.541 tỷ đồng, trong đó năm cao nhất (năm 2018) đạt 21.868 tỷ đồng. Trong xây dựng phương hướng phát triển, Đảng bộ Khánh Hòa không theo tư duy nhiệm kỳ mà hướng tới mục tiêu khá xa: Đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, tạo cơ sở nền tảng để đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của người dân thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước”, ông Nguyễn Khắc Định cho hay. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII diễn ra đến hết ngày 14/10/2020.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Nhìn lại giai đoạn 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã đoàn kết một lòng, vừa tập trung khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai liên tiếp xảy ra trong năm 2017 và 2018, những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng của kinh tế.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt. GRDP bình quân đầu người xếp trong khoảng từ 14 đến 17/63 tỉnh, tiếp tục duy trì là 1 trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí; phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của cả nước

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước”.

Đại hội đề ra những mục tiêu cơ bản, Khánh Hòa hướng tới năm 2025 trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm du lịch lớn của khu vực và quốc tế. Đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Và đến năm 2045 Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Đại hội
Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Đại hội

Đại hội tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cũng đã giới thiệu danh sách 18 đồng chí để bầu 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVII gồm có 5 nội dung chính: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, cho biết: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Về quy mô GRDP, Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, thứ 2/8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Khánh Hòa tiếp tục là 1 trong 16 tỉnh, thành phố có đóng góp vào ngân sách Trung ương.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 6,1%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 206 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm. Giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 91.541 tỷ đồng, trong đó năm cao nhất (năm 2018) đạt 21.868 tỷ đồng.

Trong xây dựng phương hướng phát triển, Đảng bộ Khánh Hòa không theo tư duy nhiệm kỳ mà hướng tới mục tiêu khá xa: Đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, tạo cơ sở nền tảng để đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của người dân thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước”, ông Nguyễn Khắc Định cho hay.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII diễn ra đến hết ngày 14/10/2020.

Hà Nội, Đà Nẵng, Hậu Giang, Khánh Hòa khởi công hàng loạt dự án ngàn tỷ
Hà Nội khánh thành, khởi công hàng loạt dự án chào mừng 1010 năm Thăng Long Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17; Hậu Giang, Khánh Hòa, Đà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư