Khánh Hòa: Rà soát lại chương trình phát triển đô thị
Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa trình UBND tỉnh này các dự thảo về kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nhà ở, đô thị, danh mục dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng  Khánh Hòa, dự thảo đưa ra gồm: Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị năm 2018; danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Một góc TP Nha Trang với sự hiện đại và sầm uất về công trình, nhà ở
Một góc TP Nha Trang với sự hiện đại và sầm uất về công trình, nhà ở

Theo đó, trong năm 2018, nhiệm vụ phát triển nhà ở thương mại đạt 350.000m2 sàn, nhà ở cho các đối tượng chính sách đạt 120.000m2 sàn, nhà ở phục vụ tái định cư đạt 60.000m2 sàn.

Trước dự thảo này, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát các khu tái định cư, khu đô thị để cung cấp cho Sở Xây dựng đưa vào quy hoạch. UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng rà soát, bổ sung thêm vào mục nhà ở cho người có công, bổ sung phụ lục của danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo chương trình phát triển đô thị.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng Khánh Hòa khẩn trương rà soát lại Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá lại các tiêu chí đạt được, chưa đạt, đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí còn thiếu.

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...