Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 08 năm 2022, 05:47:04
Kho vận miền Nam lãi hơn 203 tỷ đồng trong 9 tháng
Hồng Phúc - 30/10/2021 10:58
 
Luỹ kế 9 tháng, Công ty cổ phần Kho vận miền Nam (Sotrans, HoSE: STG) báo lãi ròng 203.2 tỷ đồng, hoàn thành 94,5% kế hoạch cả năm.

Kho vận miền Nam vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần 805,1 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 127,2 tỷ đồng; lần lượt tăng gần 52% và hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý này thấp hơn cùng kỳ 13,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với quý III/2020.

Sotrans báo lãi ròng xấp xỉ 67,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 66,1 tỷ đồng trong quý III năm ngoái.

Bảng: Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng của Sotrans so với cùng kỳ năm ngoái (Đvt: tỷ đồng)

 STT

 Chỉ tiêu

 9 tháng năm 2021

 9 tháng năm 2020

 1

 Doanh thu thuần

 2.153

 1.365

 2

 Lợi nhuận gộp

 379.2

 271.6

 3

 Lợi nhuận thuần

 242.6

 73

 4

 Lợi nhuận trước thuế

 247.9

 76.2

 5

 Lợi nhuận sau thuế

 203.2

 59.8

Tính đến cuối tháng 9/2021, nợ phải trả của công ty tăng 32,5% so với đầu năm, lên 920,8 tỷ đồng (713,6 tỷ đồng nợ ngắn hạn).

Tài sản ngắn hạn tăng gần 279 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 1.177 tỷ đồng (bao gồm 660,2 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn).

Tài sản dài hạn của công ty tăng 145 tỷ đồng, lên 1.586 tỷ đồng (trong đó, có 841,6 tỷ đồng tài sản cố định).

Ngoài ra, Sotrans còn ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 80,5 tỷ đồng (từ mức 12,8 tỷ đồng hồi đầu năm).

Trong đó, công ty này ghi nhận thêm hơn 74 tỷ đồng cho đóng mới và hoán cải tàu (51,8 tỷ đồng), đầu tư nâng cấp Cảng Long Bình với 21,3 tỷ đồng và hơn 825 triệu đồng đóng mới phao DT02, DT03.Đến cuối kỳ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty ở mức 763,6 tỷ đồng.

Sotrans có 8 công ty con và 6 công ty liên doanh, liên kết; có 230.000 m2 kho bãi, khai thác và tham gia quản lý hơn 400.000 m2 cảng trên toàn quốc.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH North Star Logistics sở hữu 54,78% vốn Sotrans, theo sau đó là Công ty cổ phần Giao nhận và vận chuyển In Do Trần nắm 41,78%. 

Chốt phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu STG tăng 1,73%, lên 26.450 đồng/cp.

Năm nay, công ty này đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.334 tỷ đồng và lãi ròng 214.8 tỷ đồng; tăng lần lượt 15% và 82% so với cùng kỳ năm 2020. 

Từ thương vụ ITL Corp tăng sở hữu tại Sotrans lên gần 97%: Để M&A không hạn chế cạnh tranh
Dưới góc độ tập trung kinh tế, hoạt động M&A có thể tồn tại những trường hợp khiến thị trường lâm vào độc quyền, nên cần được theo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư