Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2022, 02:32:30
KIDO: Hoán đổi cổ phiếu KDF và trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông
Chí Tín - 24/11/2020 11:28
 
Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (mã KDC, sàn HoSE) cho biết sắp thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
1 cổ phiếu KDF sẽ được hoán đổi thành 1,3 cổ phiếu KDC
1 cổ phiếu KDF sẽ được hoán đổi thành 1,3 cổ phiếu KDC

Số lượng cổ phiếu KDF đăng ký hủy giao dịch là 56 triệu cổ phiếu, tương ứng với số lượng cổ phần đã phát hành.

Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF nhằm thực hiện hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO.

Ngoài ra, KIDO cũng cho biết việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt và hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (cổ phiếu KDC) theo phương án thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 9/6/2020.

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chi trả là cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức và hoán đổi cổ phiếu là ngày 14/12/2020. Ngày thực hiện chi trả cổ tức bắt đầu từ 29/12/2020.

Về việc hoán đổi, tỷ lệ hoán đổi dự kiến là 1:1,3, Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO sẽ đổi lấy 1,3 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO.

Theo lộ trình, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu KDF trên sàn HNX là ngày 10/12/2020, ngày hủy đăng ký giao dịch là ngày 11/12/2020. Theo đó, ngày 11/12 cũng là ngày không còn giá trị mua bán chuyển nhượng cổ phiếu KDF.

Hội đồng quản trị sẽ thông báo về việc thay đổi lịch trình dự kiến nêu trên (nếu có và cần thiết) do thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị cũng nhất trí giao và ủy quyền cho ông Trần Kim Thành, Chủ tich Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản, tài liệu và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan.

Kido tái xuất với thương hiệu bánh trung thu Kingdom
Tái xuất trong mảng bánh kẹo, Công ty CP Tập đoàn Kido (mã CK: KDC) tung ra 4 triệu bánh trung thu thương hiệu Kingdom và không giấu tham vọng sớm giành lại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư