Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 03 năm 2023, 22:12:58
KIDO vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 sau 9 tháng
Chí Tín - 26/09/2020 14:29
 
9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế dự ước của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC, sàn HoSE) đạt 338 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch đề ra của cả năm, tăng 49,4%.
Trong mùa trung thu năm nay, sản phẩm bánh trung thu Kingdom sẽ đóng góp vào doanh thu khoảng 160 tỷ đồng
Trong mùa trung thu năm nay, sản phẩm bánh trung thu Kingdom sẽ đóng góp vào doanh thu khoảng 160 tỷ đồng

KIDO đạt lợi nhuận sau thuế 261 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dầu và tối ưu hóa hoạt động ngành kem đóng góp vào khoản tăng ấn tượng trên.

Doanh thu thuần dự ước 9 tháng năm 2020 đạt 5.960 tỷ đồng, tăng mạnh 17,3% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu là do doanh thu ngành dầu tăng.

KIDO cho biết, trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Tập đoàn thực hiện chuyển dịch hệ thống phân phối, dự trữ hàng hóa, kết nối với các đơn vị được phép phục vụ các sản phẩm thiết yếu để cung cấp sản phẩm cho người dân ở các khu vực nóng của dịch.

Công ty đã đưa ra thị trường các sản phẩm bổ sung dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng cho người dân, đẩy mạnh các sản phẩm cao cấp và tăng cường các hoạt động mở rộng thị phần trên kênh.

Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và các hoạt động kinh doanh dần trở lại bình thường, KIDO đã cho ra mắt các sản phẩm mới để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Nhờ vậy, doanh thu ngành kem chỉ giảm nhẹ 9,8% và doanh thu ngành dầu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước (Tăng trưởng ngành dầu khoảng 10%, trong đó Dầu thực vật Tường An tăng trưởng trên 30% trong 9 tháng đầu năm 2020).

Dự kiến trong mùa trung thu năm nay, sản phẩm bánh trung thu Kingdom sẽ đóng góp vào doanh thu khoảng 160 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 36 tỷ đồng.

Hoạt động cụ thể của các đơn vị thành viên, với KIDO Foods (KDF), đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành hàng có điều kiện cũng như giảm mạnh thu nhập và sức mua của người tiêu dùng, đặc biệt là trong quý II.

KIDO Foods đã rà soát để tối ưu hóa danh mục sản phẩm và chuyển dịch tủ sang các điểm có nhu cầu và doanh số cao. Theo đó, thị phần vẫn tăng từ 41,4% năm 2019 lên 43.5% năm 2020 (theo Euromonitor 2020), trong đó thương hiệu Merino chiếm 24,8% và thương hiệu Celano chiếm 17,4% thị phần.

Doanh thu thuần dự ước 9 tháng 2020 đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự ước đạt được mức tăng 14,3% và lợi nhuận sau thuế dự ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Về định hướng tương lai, Công ty chủ động gia tăng độ phủ của kênh phân phối, nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thực hiện các chương trình khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng và đầu tư thêm cơ sở vật chất để tăng doanh số.

Với Dầu thực vật Tường An (TAC), đây là một trong những doanh nghiệp cung ứng các mặt hàng thiết yếu, Tường An luôn chủ động trong việc sản xuất, đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người dân.

Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, Tường An đã đẩy nhanh hoạt động sản xuất, đưa hàng ra các kênh phân phối, đồng thời rà soát lại danh mục sản phẩm theo từng vùng miền, phát triển các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đáp ứng nhu cầu nâng cao sức khỏe của người dân.

Kết quả hoạt động kinh doanh với doanh thu thuần dự ước 9 tháng đạt 3.547 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ cùng với việc Công ty chủ động phát triển danh mục sản phẩm cao cấp và cốt lõi, lợi nhuận gộp dự ước 9 tháng năm 2020 đạt mức tăng ấn tượng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá dầu nguyên vật liệu tăng lên so với năm trước, biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm nhẹ từ 15,32% xuống còn 14,6% sau 9 tháng.

Nhờ các hoạt động tích cực rà soát và tối ưu hóa chi phí, Lợi nhuận trước thuế dự ước 9 tháng năm 2020 của Tường An đạt 154,5 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 80% kế hoạch đề ra của cả năm.

Với KIDO Nhà Bè (KDN) - thành viên mới gia nhập Tập đoàn KIDO cuối năm 2018. Doanh thu thuần dự ước 9 tháng đầu năm 2020 đạt 792 tỷ đồng, tăng 28,4% và lợi nhuận trước thuế dự ước của KIDO Nhà Bè đạt 19 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 119,4% kế hoạch đề ra của cả năm.

Với Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Vocarimex (VOC), dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động kinh doanh của Vocarimex cũng chịu ảnh hưởng. Doanh thu thuần dự ước 9 tháng năm 2020 của VOC đạt 1.913 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động dự ước 9 tháng đầu năm 2020 giảm 12,9% so với năm trước. Lợi nhuận gộp dự ước 9 tháng đầu năm 2020 đạt 51 tỷ, đồng tăng 237,9% và lợi nhuận trước thuế dự ước đạt 181 tỷ, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 (Đơn vị: triệu đồng):

Báo cáo KQKD

9 tháng năm 2020

9 tháng năm 2019

Thay đổi (%)

Doanh thu thuần

5.960.300

5.079.627

17,3%

Lợi nhuận gộp

1.322.066

1.237.890

6,8%

Chi phí bán hàng

770.874

861.165

-10,5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

319.562

332.669

-3,9%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

329.988

218.424

51,1%

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

434.771

350.923

23,9%

Tổng lợi nhuận trước thuế

337.503

225.857

49,4%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

261.137

166.775

56,6%

Biên lợi nhuận gộp

22,2%

24,4%

 

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

5,5%

4,3%

 

Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay

7,3%

6,9%

 

Biên lợi nhuận trước thuế

5,7%

4,4%

 

Biên lợi nhuận sau thuế TNDN

4,4%

3,3%

 
KIDO Foods đạt tăng trưởng lợi nhuận 20% trong tháng 7
Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods, mã KDF, sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư