Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 00:33:54
Kienlongbank được chấp thuận tăng vốn lên 3.653 tỷ đồng
T.V - 10/09/2021 10:07
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Kienlongbank (Mã: KLB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 415,8 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, phương án tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Kienlongbank thông qua vào ngày ngày 29/4/2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Kienlongbank thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.237 tỷ đồng lên gần 3.653 tỷ đồng dưới hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13%.

Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của ngân hàng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng đạt 805,7 tỷ đồng, tăng 409,26% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 80,57% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản hợp nhất đạt 60.328 tỷ đồng, tăng 5,32% so với cùng kỳ, hoàn thành 90,31% kế hoạch.

Năm 2021, Kienlongbank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu KLB của Kienlongbank đã có chuỗi ngày tăng mạnh trong 2 quý đầu năm nay và có nhiều thời điểm đạt gần 30.000 đồng/cổ phiếu nhưng hiện giao dịch ở mức 22.100 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 10/9.

Kienlongbank báo lãi hơn 805 tỷ đồng nửa đầu năm
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế Kienlongbank đạt 805,70 tỷ đồng, tăng 409,26 % so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 80,57% kế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư