Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 16:02:48
Kinh Bắc đính chính báo cáo tài chính: Sơ xuất do lỗi in ấn
Chí Tín - 05/02/2020 20:29
 
Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC, sàn HoSE) vừa đính chính số liệu báo cáo tài chính quý IV/2019.
Trong hoạt động đầu tư năm 2019, Kinh Bắc đã dành chi 138 tỷ đồng cho việc mua sắm xây dựng tài sản cố định.
Trong hoạt động đầu tư năm 2019, Kinh Bắc đã dành chi 138 tỷ đồng cho việc mua sắm xây dựng tài sản cố định.

Theo Kinh Bắc, do sơ xuất trong quá trình in ấn, báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty bị lỗi tại trang số 7 và số 8, phần liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các chỉ tiêu khác trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không thay đổi.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được cập nhật lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc trong năm tài chính 2019 đạt dương 1.404 tỷ đồng, tăng mạnh so với 129,7 tỷ đồng trong năm 2018.

Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư âm 19,4 tỷ đồng, mức âm này thấp hơn nhiều so với âm 154,8 tỷ đồng năm 2018.

Trong hoạt động đầu tư năm 2019, Kinh Bắc đã dành chi 138 tỷ đồng cho việc mua sắm xây dựng tài sản cố định.

Trong khi đó, Công ty dành tới 272,7 tỷ đồng để chi cho vay và mua công cụ nợ của đơn vị khác; đồng thời có tổng thu đầu tư hơn 291,8 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Về kinh doanh, doanh thu thuần của Kinh Bắc trong năm 2019 đạt 3.249,7 tỷ đồng (năm 2018 đạt 2.491,2 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 1.07,6 tỷ đồng, trong khi năm 2018 đạt lợi nhuận sau thuế 808,9 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, Kinh Bắc có vốn chủ sở hữu là 10.436,5 tỷ đồng, tổng tài sản là 16,526,9 tỷ đồng.

Trong số các loại tài sản thông thường, riêng hàng tồn kho chiếm giá trị 7.605,2 tỷ đồng, ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn là 5.516,3 tỷ đồng.

Kinh Bắc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án Khách sạn Hoa Sen
Kinh Bắc sẽ chuyển nhượng hết 1.500 tỷ đồng vốn góp tại Hoa Sen cho CTCP Đầu tư Mặt trời mọc. Đây là doanh nghiệp được thành lập năm 2006, có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư