Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Kinh tế TP.HCM nửa đầu năm 2024 tăng trưởng 6,46%
Trọng Tín - 01/07/2024 13:54
 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đạt 6,46% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước là 6,42%.

IIP tăng cao nhất trong 3 năm

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP.HCM 6 tháng đầu năm 2024 vừa được Cục thống kê TP.HCM công bố cho thấy, nền kinh tế của Thành phố tiếp tục đà tăng trưởng tốt dù bối cảnh chung vẫn đang còn nhiều khó khăn.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong nửa đầu năm ước đạt 567.648 tỷ đồng, tăng 6,46% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đang hồi phục dù phải chịu không ít tác động do những khó khăn.

Trong mức tăng trưởng chung, khu vực thương mại dịch vụ đóng góp nhiều nhất 4,34 điểm phần trăm, đồng thời có mức tăng trưởng cao nhất 7,26%.

Xét tỷ trọng đóng góp của 9 ngành dịch vụ trọng yếu trong tăng trưởng GRDP, thì giá trị tăng thêm của 9 ngành này chiếm 59,9% trong GRDP và chiếm 91,3% trong khu vực dịch vụ.

Cụ thể, có 4/9 ngành có tỷ trọng tăng trưởng cao và chiếm 63,1% nội bộ khu vực dịch vụ gồm thương nghiệp (16,4%), vận tải kho bãi (10,5%), tài chính ngân hàng (9,1%), hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (5,4%).

Theo Cục thống kê Thành phố, tất cả 9 ngành dịch vụ trọng yếu của Thành phố đều có mức tăng trưởng dương, tăng cao nhất là ngành vận tải, kho bãi (18,47%), tăng thấp nhất là ngành bất động sản (2,94%).

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của TP.HCM là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2024 đạt mức tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Ngoài ra, đối với ngành công nghiệp cấp 2, có 17/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ, thấp nhất trong quý II cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp đang có sự phục hồi nhưng chưa bền vững.

Cục Thống kê TP.HCM cho biết đã tiến hành cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Kết quả cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2024 so với quý I/2024 đã có tín hiệu khởi sắc. Có 37% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên, trong khi 36,6% giữ ổn định và 26,4% nhận định khó khăn hơn.

Trong số đó, 80% doanh nghiệp nhà nước nhận định hoạt động quý II/2024 tốt lên và giữ ổn định so với quý I/2024. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI lần lượt là 72,7% và 73,6%.

Dự báo tình hình quý III/2024, có 37,0% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2024 sẽ tốt hơn; 41,2% giữ ổn định và 21,8% khó khăn hơn.

Trong đó, có 82,5% doanh nghiệp nhà nước có cái nhìn tích cực về tình hình kinh doanh trong quý III/2024, tỷ lệ này ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và ngoài nhà nước tương ứng là 79,4% và 76,9%.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giảm nhẹ trong quý II

Dù tăng trưởng chung của nền kinh tế Thành phố vẫn duy trì tốt, song tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Thành phố quý II/2024 ước thực hiện 73.834 tỷ đồng, giảm 0,9% so với quý trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn nhà nước chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giảm 13,1% so với cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước chiếm 69,0%, giảm 6,8%; vốn đầu tư nước ngoài chiếm 10,7%, giảm 6,7%.

IIP 6 tháng đầu năm 2024 đạt mức tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ, cao nhất trong 3 năm gần đây.

Phân theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 42.674 tỷ đồng, chiếm 57,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giảm 8,5% so với cùng kỳ; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản ước đạt 22.855 tỷ đồng, chiếm 31,0%, giảm 6,3%; vốn đầu tư sửa chữa lớn ước đạt 3.773 tỷ đồng, chiếm 5,1%, giảm 17,2%...

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Thành phố ước thực hiện 148.355 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn nhà nước ước đạt 30.598 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tăng 1,6% so với cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước ước đạt 101.745,9 tỷ đồng, chiếm 68,6%, tăng 3,8%; vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 16.011,3 tỷ đồng, chiếm 10,8%, giảm 2,2%.

Trong khi đó, vốn đầu tư công được nhìn nhận là vốn mồi cho nền kinh tế, song tính đến hết ngày 21/6/2024, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân là 8.195 tỷ đồng, đạt 10,3% so với kế hoạch vốn năm 2024.

Kinh tế TP.HCM có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại
Kinh tế TP.HCM đến tháng 5/2024 chưa có dấu hiệu tăng tốc mà có dấu hiệu chậm lại.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư