Kon Tum chấn chỉnh các dự án chậm tiến độ
UBND tỉnh Kon Tum cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 3282/UBND-HTĐT chỉ đạo về việc chấn chỉnh việc quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Kon Tum cho biết hiện nay trên địa bàn Kon Tum vẫn còn tồn tại một số dự án triển khai chậm tiến độ hoặc không thực hiện, một số dự án chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng nhưng không được cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Một Dự án chậm tiến độ tại khu vực Măng Đen, Kon Tum.
Một dự án chậm tiến độ tại khu vực Măng Đen, Kon Tum.

Theo đó, ngoài nguyên nhân khách quan và trách nhiệm của chủ đầu tư, còn do việc quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn còn thiếu chặt chẽ; việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư, đất đai chưa được thường xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh; thẩm tra, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án để tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ cam kết; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý; trong đó báo cáo rõ tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư…

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về đất đai đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm theo đúng quy định đối với các dự án chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng; kịp thời phát hiện và đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất các dự án chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Trong một diễn biến khác, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa có báo cáo số 351/BC-UBND về tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 96 dự án đã được đăng ký đầu tư với tổng diện tích đất lên đến 6.222,82 ha đất. Trong đó, có 49 dự án trồng ra hoa xứ lạnh với 1.473,3 ha, tổng vốn đăng ký hơn 1.639 tỷ đồng; Dự án nuôi cá nước lạnh có 3 dự án với diện tích 28,8ha, tổng vốn đăng ký 21 tỷ đồng; và có 25 dự án du lịch sinh thái với tổng diện tích 2.062,9ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 6.632 tỷ đồng.

Tổng quỹ đất hiện còn dự kiến giới thiệu cho nhà đầu tư còn lại là 1.761,88a ha. Trong đó diện tích trong đồ án quy hoạch phân khu Đông Bắc đô thị Kon Plông là là 410ha; phân khu Tây Bắc đô thị Kon Plông là 476,42ha; phân khu Đông Nam đô thị Kon Plông là 450,64ha; diện tích rừng thông trồng quy hoạch cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 898,94ha.

Ngọc Tân

Bình luận của bạn về bài viết...