Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Kon Tum công nhận 3 điểm du lịch tại KDL sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Linh Đan - 05/03/2024 09:54
 
UBND tỉnh Kon Tum vừa Quyết định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh.

Trong đó, các điểm du lịch được công nhận, gồm: Điểm du lịch Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, diện tích 918ha (thuộc tiểu khu 605, phía Bắc giáp với tiểu khu 595, phía Nam giáp tiểu khu 606, 661 và khu canh tác ruộng lúa của làng Bar Gốc, phía Đông giáp với tiểu khu 607 và làng Bar Gốc, phía Tây giáp với tiểu khu 650); Điểm du lịch sinh thái Rừng Khộp tại xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, diện tích 150ha (thuộc tiểu khu 179 và 180, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi); Điểm du lịch sinh thái Safari Ya Book tại xã Rờ Kơi và Mô Rai, huyện Sa Thầy, diện tích 9.604ha (thuộc tiểu khu 582, 583, 585, 586, 592, 593, 647, 648, 653, phía Bắc giáp với huyện Ngọc Hồi; phía Nam thuộc địa giới hành chính Làng Le, Làng Rẽ, huyện Sa Thầy; phía Tây giáp với Campuchia; phía Đông giáp với vùng lõi Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray tổ chức các hoạt động du lịch tại Khu du lịch Vườn quốc gia Chư Mom Ray đúng quy định của Luật Du lịch và các quy định có liên quan; tuân thủ theo vị trí ranh giới các điểm du lịch tại Điều 1 của Quyết định này; thực hiện công tác bảo tồn, phát triển tài nguyên du lịch; các hoạt động đầu tư trong khu du lịch (nếu có) phải đảm bảo đúng quy hoạch, các quy định có liên quan, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, tài nguyên môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học trong phạm vi của từng dự án; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân lực đảm bảo cho các hoạt động du lịch thuộc Khu du lịch Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

UBND các huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch và chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch của địa phương kết nối, tổ chức các hoạt động du lịch tại các điểm du lịch thuộc Khu du lịch Vườn Quốc gia Chư Mom Ray theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định này; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với khu du lịch được công nhận đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Kon Tum xử lý trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân đầu tư công dưới 50%
Kon Tum sẽ xử lý kỷ luật hành chính đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2023 (tính đến ngày 31/1/2024) dưới 50% mà do...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư