Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Kon Tum điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Robaye
Linh Đan - 04/02/2024 10:22
 
Công ty TNHH Thủy điện Đak Robaye phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục có liên quan đưa dự án đi vào vận hành thương mại theo quy định.

UBND tỉnh Kon Tum vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Robaye của Công ty TNHH Thủy điện Đak Robaye đã được UBND tỉnh này cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 189/QĐ-UBND chứng nhận lần đầu ngày 26/9/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 19/3/2021; cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 229/QĐ-UBND ngày 185/2023.

Theo đó, tiến độ thực hiện Dự án Thủy điện Đăk Robaye được điều chỉnh từ tháng 7/2019 đến hết tháng 5/2024. Cụ thể, thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý từ tháng 7/2019 đến hết tháng 2/2021; thời gian đầu tư xây dựng, tiếp tục hoàn thiện thủ tục có liên quan từ cuối tháng 2/2021 đến hết tháng 12/2022.

Giai đoạn hoàn thành các thủ tục có liên quan đảm bảo đủ điều kiện đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2023 đến hết tháng 5/2024.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Đak Robaye lưu ý, khi thực hiện dự án, không được làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định có liên quan; chịu trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Công ty TNHH Thủy điện Đak Robaye phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục có liên quan đưa dự án đi vào vận hành thương mại theo quy định; thực hiện rà soát các nội dung điều chỉnh dự án, hoàn thiện thủ tục về môi trường, pháp lý có liên quan, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các văn bản pháp luật liên quan.

Kon Tum phê duyệt bổ sung 3 dự án vào Danh mục dự án thu hút đầu tư
Kon Tum bổ sung 3 dự án vào Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư