Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 08:24:08
Lãi đậm từ cho vay, lợi nhuận 9 tháng của SeABank gấp đôi cùng kỳ
Hà Tâm - 21/10/2021 10:52
 
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với lợi nhuận tăng vọt từ hoạt động cho vay, dịch vụ và kinh doanh chứng khoán.

Trong quý III/2021, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, lợi nhuần thuần từ hoạt động trước chi phí dự phòng của SeABank vẫn đạt 1.354 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Tổng thu nhậ hoạt động của ngân hàng trong quý III/2021 đạt 1.896 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.418 tỷ đồng, tăng gần 90%. Tín dụng 9 tháng chỉ tăng hơn 3%, nhưng ngân hàng vẫn lãi đậm từ hoạt động cho vay, nguyên nhân là trong kỳ, thu nhập lãi của ngân hàng tiếp tục tăng 11,5%, nhưng chi phí lãi giảm tới gần 20%.

Lãi thuần từ dịch vụ quý III/2021 của ngân hàng đạt 343 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kiinh doanh chứng khoán đạt 66 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần cùng kỳ năm 2020. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt gần 54 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Riêng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ, lãi thuần từ hoạt động khác xấp xỉ 48 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ.

Trong quý III/2021, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 9,5%, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh hơn 117%. Tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2021 đạt 974 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của SeABank đạt trên 4.994 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt 3.849 tỷ đồng, tăng hơn 84,5%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 812 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 109 tỷ, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đạt 225 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Riêng lãi thuần từ hoạt động khác giảm hơn 73% còn 146 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng mạnh 71,6% so với cùng kỳ lên mức 798 tỷ đồng.

Kết quả 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 123,7% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch kinh doanh của cả năm (2.414 tỷ đồng).  

Đến cuối tháng 9/2021, SeABank đạt tổng tài sản hơn 197.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng 9 tháng tăng 3,18% đạt hơn 111.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,23% trên tổng dư nợ, tương đương mức cuối năm 2020.   

SeABank nới room ngoại lên 5%
Thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ngân hàng SeABank (HoSE; mã: SSB) ra thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư