Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 09 năm 2021, 17:52:13
Lâm Đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
N.B - 20/07/2021 14:10
 
Lâm Đồng xây dựng kế hoạch nhiều đối tượng ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68 (ngày 1/7/2021) của Chính phủ và Quyết định số 23 (ngày 7/7/2021) của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Nguyên tắc hỗ trợ, theo UBND tỉnh Lâm Đồng là bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dung, trục lợi chính sách; xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

"Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung theo quy định tại điểm 7, điểm 8, mục II Nghị quyết số 68), chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ theo quy định riêng của tỉnh thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ cao nhất; phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ", kế hoạch thực hiện cho hay. 

l
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Ảnh: Đức Thiệm

Về giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo khoản 1, Mục II, Nghị quyết 68 và Điều 1, Điều 2, Điều 3 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì.

Đối tượng hỗ trợ: Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước); người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống Covid-19. Mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; thời gian áp dụng là 12 tháng (từ 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2021). 

Về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo khoản 2, Mục II Nghị quyết 68 và Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì. Đối tượng hỗ trợ là người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thei quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội. 

Về hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Khoản 3, Mục II, Nghị quyết 68 và Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ theo khoản 3, Mục II, Nghị quyết 68 và Điều 9, Quyết định số 23. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng; hỗ trợ 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên; người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng hỗ trợ các nhóm đối tượng là người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (3.710.000 đồng/người); trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; hộ kinh doanh; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 80% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết số 68. Nguồn kinh phí còn lại (20% mức thực chi theo quy định) tỉnh Lâm Đồng tự đảm bảo trong nguồn ngân sách địa phương. UBND các cấp chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư